Raspisani javni konkursi za sufinansiranje programa udruženja građana u opštini Odžaci

103

ODŽACI - Obaveštavaju se udruženja građana sa teritorije opštine Odžaci da su raspisani javni konkursi za sufinansiranje programa udruženja građana.

Foto: M. V. fotopres.com

Sredstva se dodeljuju za programe koji će se realizovati najkasnije do 31. decembra 2020. godine.

Konkursna dokumentacija se preuzima sa zvanične internet prezentacije opštine Odžaci, putem sledećih linkova:

https://www.odzaci.rs/konkursi-oglasi/javni-konkurs-opstine-odzaci-za-sufinansiranje-programa-udruzenja-gradana-iz-oblasti-kulturno-umetnickih-drustava-2020

https://www.odzaci.rs/konkursi-oglasi/javni-konkurs-opstine-odzaci-za-sufinansiranje-programaostalih-udruzenja-gradana-2020

https://www.odzaci.rs/konkursi-oglasi/javni-konkurs-opstine-odzaci-za-sufinansiranje-programa-udruzenja-gradana-iz-oblasti-socio-humanitarnih-delatnosti-2020

https://www.odzaci.rs/konkursi-oglasi/javni-konkurs-opstine-odzaci-za-sufinansiranje-programa-udruzenja-gradana-iz-oblasti-kulture-2020

Rok za podnošenje prijava i predloga programa na javne konkurse je 15 dana od dana objavljivanja javnih konkursa na zvaničnoj internet prezentaciji opštine Odžaci.

Liste vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa (u daljem tekstu Lista), koje utvrđuje Komisija, biće objavljene na zvaničnoj internet prezentaciji opštine Odžaci u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Zastupnik udruženja učesnika konkursa ima pravo uvida u podnete prijave i priloženu dokumentaciju po utvrđivanju Liste u roku od tri radna dana od dana objavljivanja iste na zvaničnoj internet prezentaciji opštine Odžaci.

Prigovor na Liste se može podneti Komisiji u roku od 8 dana od dana objavljivanja istih na zvaničnoj internet prezentaciji opštine Odžaci i na oglasnim tablama Opštinske uprave Odžaci.Odluku o prigovoru Komisija donosi u roku od 15 dana od dana prijema prigovora , nakon čega upućuje Listu Opštinskom veću opštine Odžaci.

Opštinsko veće će doneti Rešenje o dodeli sredstava u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora.