Oglas za davanje u zakup i korišćenje poljoprivrednog zemljišta u opštini Odžaci

98

ODŽACI - Predsednica opštine Odžaci mr Latinka Vasiljković, je dana 27.01.2020. godine donela Odluku o raspisivanju Javnog oglasa za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u opštini Odžaci i raspisala Oglas za prikupljanje pisanih ponuda.

Foto: Nemanja Janjanin, fotopres.com

Uvid u dokumentaciju: grafički pregled katastarskih parcela po katastarskim opštinamai spisak parcela po formiranim javnim nadmetanjima (kompleksima), koja su predmet izdavanja u zakup i na korišćenje, može se izvršiti u zgradi Opštine Odžaci, u kancelariji br. 36 svakog radnog dana od 09:00 do 14:00 časova.

Kontakt osoba Svetlana Tojaga, Danka Dimitrijević, tel. 025/466-090.

Kompletan tekst Oglasa sa dokumentacijom za prijavljivanje na javno nadmetanje, rokom za podnošenje prijava, kao i sve ostale potrebne informacije, zainteresovana lica mogu preuzeti OVDE.